UNDERVISNING & MINDBOOK

Undervisning Lützhøfts Købmandsgård

Velkommen til undervisning i Lützhøfts Købmandsgård – et anderledes læringsrum!

Undervisning på Roskilde Museum varetages af museumskoncernen ROMUs skoletjeneste. Vi bestræber os på at være en reel og meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi lægger stor vægt på det personlige møde mellem elev og museum – men også på at inddrage og anvende digitale medier f.eks. Ipads, Instagram mm. i undervisningen.

Du kan læse mere om ROMUs skoletjeneste her

En del af mange!
Lützhøfts Købmandsgård er en del af museumskoncernen ROMU, der består af 10 forskellige besøgssteder i Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner. På disse besøgssteder er der også mulighed for at booke spændende og lærerige undervisningsforløb. Du kan også læse mere om vores undervisningsforløb på vores andre besøgssteder ved at besøge deres hjemmeside:

Roskilde Museum
Frederikssunds Museum
Lejre Museum
RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ungdomskultur
Tadre Mølle
Domkirkemuseet

LÆRERINFO

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes skoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder; Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes skoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag i ulige uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Tadre Mølle, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

For nærmere information og booking af undervisningsforløb kontakt:
E roskildemuseum@romu.dk
T 4631 6530

Vær opmærksom på!
I vinterhalvåret fra 1. oktober – 31. marts kan der kun bestilles undervisningsforløb i Roskilde Domkirke med start fra kl. 10.

PÆDAGOGISK PROFIL

Medarbejderne i ROMU besidder en stor specialviden om menneskers historie fra den tidligste oldtid til i dag. Den vil vi gerne dele med dig og dine elever. På vores mange besøgssteder kobler vi vores viden med genstandene fra vores samlinger og bestræber os på at tilrettelægge undervisningsforløb, som du kan bruge i din undervisning.

Vores undervisningsforløb tager udgangspunkt i vores historiske samling, og gennem dialog bliver eleverne aktivt inddraget i forståelsen af genstandenes betydning og er derved med til at give deres bud på fortolkningen af historien. ROMUs undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag og i deres tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid. Et undervisningsforløb på en af ROMUs besøgssteder giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

Kort sagt:

  • Vi tilbyder, at eleverne kan blive klogere på fortiden og på det liv, de lever i dag.
  • Vi sikrer, at indholdet i vores undervisningsforløb matcher De nye Fælles Mål.
  • Vi bestræber os på at matche undervisningens læringsmål ved at indarbejde kompetenceområder og fagenes kanon i vores undervisningsforløb.
  • Vi forholder os til, at der findes mange måder at lære på. Vi arbejder bevidst med forskellige pædagogiske metoder.
  • Vi har stor viden om, hvad ting betyder. Museet har originale genstande fra alle tider og forskningsbaseret viden om dem

FORLØB

SÆRFORLØB: SIKKEN EN VOLDSOM TRÆNGSEL OG ALARM 
Forløb for 0.-4. klassetrin

Jul_forløb

Fagområde: Børnehaveklassen, historie, dansk og matematik

Sikken voldsom trængsel og alarm… Der er travlt med forberedelserne op til jul. Købmandsgården bugner med varer og butikken er pyntet op til jul. Der dufter af krydderier, og købmanden og de ansatte har travlt med at betjene kunderne. Kunderne køber krydderier, frugt og andre gode sager, som kun bruges i forbindelse med julen. I dette forløb sætter vi fokus på indkøbs julen, og hvordan livet var i en købmandsgård i byerne. Eleverne får selv mulighed for at være købmænd og kunder.

Fælles mål Børnehaveklassen – kompetencemål: Sprog.
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Børnehaveklassen – kompetencemål: Matematisk opmærksomhed.
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.
Historie – kompetencemål: Kronologi og sammenhæng.
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Dansk – kompetencemål: Fortolkning
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
Matematik – kompetencemål: matematiske kompetencer.
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik.
Matematik – kompetencemål: Tal og algebra
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.
Faglige læringsmål Børnehaveklassen:
Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Eleven kan lytte til en mundtlig fortælling og uddrage mening.Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer. Eleven kan udregne små regnehistorier bygget på hverdagssituationer.
Faglige læringsmål Historie:
Eleven opnår kendskab til forskellige levevilkår og måder at fremstille og sælge varer på før og nu. Eleven får kendskab til fællesskaber omkring 1900.
Faglige læringsmål Dansk:
Eleven kan følge indholdet i en mundtlig fortælling.Eleven kan tale om og forholde sig til teksters tema i kendte julesange.Eleven kan sammenligne sin egen tolkning af kendte julesange med andres fremstillinger. (4. klassetrin)
Faglige læringsmål Matematik:
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal. Eleven kan bruge matematik og regning i hverdagssituationer. Eleven kan besvare enkelte matematiske spørgsmål

Praktisk:
Varighed 50 minutter
Forløbet tilbydes mandag til fredag fra 24. november til 20. december 2016 kl. 9, kl. 10.00 og kl. 11.00.
Pris 600 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre og Roskilde Kommuner. Jf. aftale om gratis undervisning
Forløbet differentieres i forhold til klassetrinet.

Book undervisningsforløbet på:
E roskildemuseum@romu.dk eller
T 4631 6500


LEG OG SJOV
Forløb til 0.-3. klassetrin

Leg og sjov

Fagområder: Historie, dansk og bevægelse
Emneord: Levevilkår, barndom gennem tiden, nye/gamle lege, lytte/ytre sig og grundlæggende bevægelse

Leg og sjov har til alle tider været en del af børns hverdag. Både i byen og på landet blev der leget med hjemmelavet legetøj og konkurreret i forskellige lege. Vi taler om barndom, skolegang og lege for ca. 100 år siden, og eleverne prøver selv de gamle lege både fælles og i grupper.

OBS! Praktisk tøj og sko er en fordel, da der leges udendørs på købmandsgårdens gårdsplads.

Praktisk:
Varighed: 1½ time. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Forløbet er gratis for folkeskoler i Roskilde og Lejre Kommuner. Andre skoler/dage 600 kr.

Book undervisningsforløbet på:
E roskildemuseum@romu.dk eller
T 4631 6500


HVERDAGSLIV OG KØBMANDSREGNING
Forløb for 1.-4. klassetrin

Hverdagsliv og købmandsregning

Fagområder: Historie og matematik (regning)
Emneord: Matematik i anvendelse og Relatere til egen livsverden

I undervisningen får eleverne et indtryk af dagliglivet i en typisk købmandsgård fra 1920´erne. Vi taler om handel i byen for ca. 100 år siden, om kunderne i købmandsgården og om hvilke arbejdsopgaver de ansatte skulle udføre. Eleverne vejer varer af, udregner priser og ”betjener” kunder, som man gjorde i 1920’ernes købmandsgård. På gårdspladsen vil der være andre mindre regneopgaver, som eleverne skal løse i grupper. Eleverne introduceres gennem forløbet bl.a. til købmandens opgaver i butikken og hans brug af ”hverdagsmatematik”.

Download undervisningsmaterialet “Købmandsgården i tid og tal” Download lærervejledning og facitliste til “Købmandsgården i tid og tal”

Praktisk:
Varighed: 1½ time. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Forløbet er gratis for folkeskoler i Roskilde og Lejre Kommuner. Andre skoler/dage 600 kr.

Book undervisningsforløbet på:
E roskildemuseum@romu.dk eller
T 4631 6500

Til top
post-373

Træværksted

BEGIVENHED

Besøg Håndværksmuseet i Lützhøfts Købmandsgård i vinterferien og deltag i forskellige aktiviteter under kyndig vejledning af museets håndværkere. Prøv at save, hamre og snitte dig til nyttige ting som du kan få med hjem, både til glæde for dig selv og forårets fugle. Fremstil din egen smørekniv, legevogn, vikingespil, fuglekasse mm.

Tid, sted og pris
20. – 22. februar, kl. 11-14
Håndværksmuseet
Gratis entré, men (symbolsk) betaling for materialer.

post-1036

Det Ske´erværksted

BEGIVENHED

4. februar kl. 11-14. Til dette familiearrangement har vi inviteret hornskemager Torben Larsen, som vil vise, hvordan man fremstiller hornskeer. En proces hvor hornet blødgøres ved kogning, presses i form og slutbehandles til den færdige ske. Efter demonstrationen vil der blive mulighed for, under kyndig vejledning, selv at fremstille sin egen træske.

Lidt om skeer:
Lige siden stenalderen har skeen været et nyttigt redskab i den daglige husholdning. Træ var i de første årtusinde det eneste anvendte materiale og man fremstillede ofte skeen selv. For ca. 200 år siden begyndte man at fremstille skeer i horn og hornskefabrikanter etablerede sig, både som deciderede hornvarerfabrikker i Jylland, men også mange husmænd tog produktionen op som supplerede bierhverv rundt omkring i landet.

Tid, sted og pris
4. februar, kl. 11-14
Håndværksmuseet
Gratis entre

post-1034

For skoler

BEGIVENHED

Besøg Lützhøfts Købmandsgård med din skoleklasse og træd ind i en anden verden.  Lützhøfts er en købmandsgård indrettet som den så ud i 1920´erne – komplet med spegesild, saltkar, hånddrevet kasseapparat, lodvægt og meget mere. I Købmandsgården finder du også Håndværksmuseet, der med sin fine samling af værktøj og fortællinger om håndens arbejde giver et spændende indblik i fortidens håndværk. Læs mere om vores undervisningstilbud i Købmandsgården her!

post-1031

Filteværksted

BEGIVENHED

I dagene d. 23. til 25. februar kan du prøve kræfter med filtningens svære kunst i købmandsgården. Mød Anne Grete Rødvig der i vores filteværksted vil lære dig at filte på livet løs – både med sæbevand og knofedt og med den særlige ”nålefiltning”.

Lidt om uld og filtning:
Uld som tekstilmateriale har været brugt i Danmark siden oldtiden. Nogle af uldens vigtige egenskaber er dens varmegivende evne og dens høje varmeisolerende formåen. Sidstnævnte skyldes uldfibrenes mange krusninger, hvori der befinder sig et lag af stillestående luft, som bevares, selvom ulden bliver vævet, strikket eller filtet. At filte uld er processen, hvor man med lunt sæbevand får fibrenes skæl til at rejse sig og virke som modhager. Trykkes og gnides ulden samtidig, filtrer ulden sammen til filt.

Tid, sted og pris
23.-25. februar, kl. 11-14
Håndværksmuseet
Gratis entré

Åbent i dag
d.21-2-2017
11.00-16.00